Full bløming i humlehagen.

No blømer både dei unge plantane av "Fletre-humlen", Northern Brewer, East Kent Goldings og Target. Dei likte seg ikkje i regnveiret, men no faldar dei seg ut- endå so små dei er. Dei konglane som kom først er no bitre og gode. Dei blir litt brune av regnet, men smaken er ok.

Eg nytta høvet i regnveiret til å brygge litt smakeøl. Ein pale ale med Fletre og EKG. Litt lite utbytte, då det var feil på termometeret. OG på 1.062.

Nytt temometer og på-an-igjen med ein Brown ale. Termometeret fungerte. OG 1.040. Belgisk gjer. Northern Brewer i koka og dei siste minuttane Fletre. Lovande og eg gler meg til å kjenne kva det er blitt.

Onsdag får eg besøk av 3 karar frå Bergen. Dei skal plukke og vere med ¨på ølbrygging. Dei har inga ein litt alkoholsterk pale ale- og det skal dei få.

Torsdag skal eg plukke humle til 3 av Norbrygg sine medlemer. Dei vil prøve fersk humle og det skal dei få. Eg må prøve å finne ut kva som blir etterspurt av humlene. Eg vil og få tak i nokre norske frå Bioforsk. Då er det jo interessant å vite kva prøvebrygginga til norbryggmedlemmene har ført med seg.