Innviingsfest i skjenkestova.

Kjellaren var rydda for golfutstyr, malingspann og alt som elles samlar seg i kjellarar. Rommet viste seg å vere både stort og vakkert. Vi fyrde etter kvart i peisen, ulike øl vart henta ut frå kjellarlageret og stemningen steig. Glas frå Rochefort og Den gyllene freden vart henta frå hyller og skåp. Det var jo innviingsfest.  Takka vere Skudenes Bryggeri vart det teke litt bilet frå kvelden. Fine bilet. Eitkjellarromhar vist seg å vere ei hyggeleg stove for både ølsmaking og hyggjeleg prat.