Sjølvplukk er både god trim og hyggjeleg.

Skudenes Bryggeri kom att laurdagen og plukka litt "Fletre-humle" som eg hadde sett av til dei. 1,4 kilo fekk dei ut av hendinga. No skulle dei heim og lage testbrygg. Testresultatet frå NATECO2 var utdelt og stemningen var udelt god. Fletrehumlen hadde vakt begeistring fredagskvelden og plukkinga var ei sosial oppleving. Fletre-humlen har berre 1,5% alfasyre og det er jo flott for ei aromahumle. Cohumulonen er også mest fråverande.