Rik bløming på dei engelske.

Dei engelske sortane: Fuggle, Target, Northern Brewer og EKG er no (16.09.) godt i gang og er komne langt i danning av konglar. I 2014 vart utbyttet fersk humle på ca. 300g. Då var rizomane planta rett etter at frosten gav seg, men nokre var svært seine med å kome med livsteikn. I år har eg planta ut ein del av årets rizomar og røter- og med langt betre resultat. Årsplantane, særleg Fuggle, er svært godt i gang. NB er greit ute, Target blømde tidleg og er sein med konglar. EKG er seinast som og i fjor- men har mykje blomar. For desse blir det i alle fall ny pers- så sant ikkje veiret slår seg vrangt.